Публикации

8.4.2021 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
11.3.2021 г.Списък на физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Категория: Оценка на въздействието
9.3.2021 г.Закон за нормативните актове след 2016 г.: практика на КС и ВАС

Категория: Оценка на въздействието
22.2.2021 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2021 г.

Категория: Оценка на въздействието
3.2.2021 г.Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
4.12.2020 г.Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
9.9.2020 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2019 г.

Категория: Оценка на въздействието
18.8.2020 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
9.3.2020 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
11.12.2019 г.Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието