20.7.2021 г.Прилагане на оценката на въздействието и обществените консултации на местно ниво в България

Категория: Оценка на въздействието
23.4.2021 г.Доклади на Комитета за регулаторен контрол към Европейската комисия

Категория: Оценка на въздействието
8.4.2021 г.Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
8.4.2021 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
11.3.2021 г.Списък на физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Категория: Оценка на въздействието
9.3.2021 г.Закон за нормативните актове след 2016 г.: практика на КС и ВАС

Категория: Оценка на въздействието
22.2.2021 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2021 г.

Категория: Оценка на въздействието
16.2.2021 г.Национален център за парламентарни изследвания: излседвания

Категория: Оценка на въздействието
5.2.2021 г.Предварителни оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
3.2.2021 г.Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието