Публикации

17.10.2022 г.Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
5.7.2022 г.Извършване на оценка на въздействието: организация за 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието
16.6.2022 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2021 г.

Категория: Оценка на въздействието
4.2.2022 г.Национален център за парламентарни изследвания: излседвания

Категория: Оценка на въздействието
3.2.2022 г.Оценката на въздействието и обществените консултации в указите на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закони

Категория: Оценка на въздействието
12.1.2022 г.Предварителни оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
20.7.2021 г.Прилагане на оценката на въздействието и обществените консултации на местно ниво в България

Категория: Оценка на въздействието
23.4.2021 г.Доклади на Комитета за регулаторен контрол към Европейската комисия

Категория: Оценка на въздействието
8.4.2021 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
11.3.2021 г.Списък на физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Категория: Оценка на въздействието