Публикации

26.1.2023 г.Насоки за подпомагане процеса по изготвяне на финансова обосновка към проектите на актове на Министерския съвет

Категория: Оценка на въздействието
19.1.2023 г.Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
18.1.2023 г.Насоки за оценка за съответствието на нормативни и общи административни актове с правилата на конкуренция

Категория: Оценка на въздействието
14.12.2022 г.Внедряване на приоритетни административни услуги от типа „Епизоди от живота“

Категория: По-добро регулиране
9.12.2022 г.Ежегодни цели на администрацията за 2023 г. – приложения

Категория: Стратегическо планиране
6.7.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“

Категория: Административно обслужване
6.7.2022 г.Доклади за състоянието на администрацията

Категория: Стратегическо планиране
5.7.2022 г.Извършване на оценка на въздействието: организация за 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието
30.6.2022 г.Таблица за попълване на данни от централните администрации относно заплащането на служителите към 1 юли 2022 г. и указания към нея

Категория: Държавна администрация
16.6.2022 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2021 г.

Категория: Оценка на въздействието
  ...