Публикации

28.5.2024 г.Доклади за състоянието на администрацията

Категория: Стратегическо планиране
8.5.2024 г.До 31 май 2024 г. се удължава крайният срок за участие в Конкурса за добри практики при изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие

Категория: Стратегическо планиране
19.4.2024 г.Конкурс за добри практики при изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие

Категория: Стратегическо планиране
10.4.2024 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна базова поддръжка на специализирания софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА)

Категория: Административна реформа
10.4.2024 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна базова поддръжка на специализирания софтуер на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

Категория: Държавна администрация
4.4.2024 г.Анализ за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на служителите в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
3.4.2024 г.Инициативи, свързани с по-доброто регулиране и намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса

Категория: По-добро регулиране
5.3.2024 г.Годишни планове за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС

Категория: България в ЕС
26.2.2024 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2024 г.

Категория: Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет
6.2.2024 г.Национален център за парламентарни изследвания: излседвания

Категория: Оценка на въздействието
  ...