Публикации

4.10.2023 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода септември - декември 2023 г.

Категория: Държавна администрация
25.9.2023 г.Социологическо проучване за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване

Категория: Административно обслужване
25.9.2023 г.Всеки може да заяви и да получи онлайн електронно свидетелство за съдимост за 3 дни срещу 3 лева

Категория: Добро управление
8.8.2023 г.Списък на физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Категория: Оценка на въздействието
3.8.2023 г.Европейски механизъм за върховенството на закона

Категория: България в ЕС
11.7.2023 г.Административно обслужване – нормативна и методологическа рамка

Категория: Административно обслужване
29.6.2023 г.Таблица за попълване на данни от централните администрации относно заплащането на служителите към 1 юли 2023 г. и указания към нея

Категория: Държавна администрация
19.6.2023 г.Доклади за състоянието на администрацията

Категория: Стратегическо планиране
9.6.2023 г.Инициативи, свързани с по-доброто регулиране и намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса

Категория: По-добро регулиране
16.5.2023 г.Годишен доклад за оценка на въздействието през 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието
  ...