Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Във връзка с Решение № 368 на Министерския съвет от 18 юли 2013 г. и реализацията на програмата на правителството е изготвен пакет от мерки за подобряване на бизнес средата.
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението е в съответствие с т. 22 от мерките на правителството за подобряване на административното обслужване.


Дата на откриване: 6.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 19.8.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 август 2013 г. 14:44:36 ч.
slugitel

Симбиоза между законови и подзаконови нормативни актове

Съгласно чл. 29 от Закона за електронното управление
Предоставяне на електронни административни услуги без проверка за самоличност се извършва само когато, закон допуска ползването на административна услуга да се извършва без идентифициране на заявителя, проверка за самоличност не се извършва. В случая е необходимо да се извършат първо съответната промяна в законите и след това с Наредбата да се регламентира тази материя.

12 август 2013 г. 11:24:36 ч.
dp.petrov

проверка за самоличност

Съгласно чл. 29 от Закона за електронното управление
"Чл. 29. Когато закон допуска ползването на административна услуга да се извършва без идентифициране на заявителя, проверка за самоличност не се извършва.".
Така написано, става ясно, че когато е възможно предоставянето на услуга, която не изисква допълнителна идентификация, предоставянето й може да се направи и без такава. Промените касаят по-скоро облекчаването на гражданите и администрацията от гледна точка на това, че чужденците и бизнеса могат да поискат предоставяне на административна услуга на база ЛНЧ (личния номер на чужденеца) или ЕИК, както и същата да може да бъде поискана за тях по същите критерии. Премахването на полетата за Док. за самоличност: № …………, издаден на: …………….. г. от: …………. пък от своя страна също намалява идентификацията на заявителя, тъй като не е публична тайна, че ЕГН по никакъв начин не е нещо, което знае само човека, който го притежава. Има много генератори на ЕГН - било в интернет или с други програми, които позволяват да се извади списък и с малко повече труд пак може да се намери лицето. При номера на документ за самоличност нещата вече са по-сложи, защото официално никъде за момента не е изтекла информация кой е номера на документа за самоличност на гражданите. Да не говорим, че данни от този род са по-скоро излишни и утежняват предоставяне на услуга от рода на тези, които се описани в приложение № 1 и 2 от Наредба № РД-02-20-6.
Разделението на полетата за въвеждане на Телефон, факс и адрес на електронна поща може да има по-скоро информационен характер, имайки предвид, че с тези данни може да се осъществи по-скоро контакт за това кога е готова услугата или да се уточнят допълнителни детайли, в случай, че са пропуснати на заявлението.