Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите

Проектът на постановление е изготвен в изпълнение на § 7, ал. 1, т. 2, буква „а“ и ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране. Съгласно посочените разпоредби численият състав в системата на Министерството на финансите се намалява с 10 щатни бройки, за да се компенсира числеността на персонала, осигурена във връзка със създаването на Министерството на инвестиционното проектиране. Намаляването на числения състав е извършено в дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” на Министерството на финансите с 6 щатни бройки и в Националния компенсационен жилищен фонд с 4 щатни бройки.


Дата на откриване: 6.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари