Обществени консултации

Закон за енергийната ефективност

Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги.

Законът не се прилага за крайното потребление на енергия от:

1. инсталациите по чл. 131в, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда;

2. транспортните средства във въздушния и морския транспорт.

Законът се прилага по отношение на въоръжените сили, доколкото не противоречи на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или друг специален закон.

Законът има за цел повишаване на енергийната ефективност, като основен фактор за повишаване на конкурентноспособността на икономиката, сигурността на енергийните доставки и опазването на околната среда, чрез:

 1. система от дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители;

2. развитие на пазара на енергийни услуги и предоставяне на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители от търговците на енергия и лицата, осъществяващи дейност по пренос и разпределение на енергия.

 


Дата на откриване: 9.6.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 24.6.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари