Обществени консултации

Постановление на МС за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът предвижда обединяването на функциите на дирекция „Информационни технологии“ и дирекция „Електронно управление”, в една дирекция.

 

Електронното управление е сред основните предпоставки за развитието на съвременното информационно общество. Наред с това допринася за подобряване на комуникацията между администрацията и бизнеса, подобравянето на икономическата среда, премахването на бюрократичните пречки.

 

На министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията е възложено формулирането на държавната политика за развитие на информационното общество, като министърът изпълнява и координираща роля по отношение на други министерства и ведомства в нейното провеждане. Министърът провежда и държавната политика в областта на електронното управление. Динамиката на развитие на сектора и сходството на двете политики изискват тяхното съвместно управление и подпомагане от администрацията. В областта на информационните технологии и електронното управление е трудно да бъдат привлечени достатъчно добри експерти, главно поради по-добрите условия на труд в частния сектор. Това налага максималното използване на добрия потенциал на експертите от двете дирекции, включително възлагане на комплексни задачи.    

 

Проектът на постановление предвижда и намалявана на общата численост на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като намаляването е с 8 щатни бройки от Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“.

Проектът на постановление не е свързан с въвеждането на или приемането на мерки по изпълнение на актове на правото на Европейския съюз, поради което не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

В съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, проектът на постановление е публикуван на Интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заедно с проекта на доклад, като на заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Проектът е публикуван и на сайта за обществени консултации на Министерския съвет. Към момента срокът за предоставяне на бележки и/или становища е изтекъл и такива не са постъпили.


Дата на откриване: 9.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари