Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция "Митници"

С проекта на постановление се предвижда създаване на митница в град Видин. Мотивите за създаването на ново митническо учреждение са свързани с построяването и пускането в експлоатация на Дунав мост 2. Статистическите данни сочат, че само за две седмици по Дунав мост 2 са преминали 31 568 моторни превозни средства, от които над 11 000 тежкотоварни автомобила. Във Видин е изграден модерен митнически терминал за проверка, изцяло финансиран със средства на Европейския съюз. На територията на Област Видин се намират и два сухопътни Гранични контролно пропускателни пункта - на границата с Република Сърбия при Брегово, и при Връшка чука. На територията на Област Видин се намират също така и няколко пристанища на река Дунав, както и Свободна зона. През 2012 г. от митническите учреждения на територията на Област Видин са реализирани приходи в размер над 7 милиона лева.
В структурата на Митница Лом се създава Митническо бюро Монтана.
Във връзка с въвеждане на новата организация на структурите в Агенция „Митници” - създаване на Митница Видин и Митническо бюро Монтана, се предвижда увеличаване на числеността на персонала на Агенция „Митници” и съответно намаляване на общата численост на персонала на Националната агенция за приходите като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на финансите. Обезпечаването с административен капацитет на новите структурни звена в агенцията ще се осъществи и чрез промяна на общата численост на Централно митническо управление и на митническите учреждения.   
С проекта се цели повишаване на приходите в резултат на засиления контрол в областта на митническите, акцизните и валутните нарушения и подобряване на бизнес климата. С преструктуриране на митническите учреждения ще се постигне по-голяма ефективност и ефикасност при управлението на човешките ресурси в администрацията и по-пълно обслужване на обществения и икономическия интерес. Създаването на нова административна структура ще доведе до повишаване на ефективността на работата на митническите учреждения, увеличаване на приходите, реализирани от всяка митница, повишаване на качеството на административния капацитет.
 


Дата на откриване: 24.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари