Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Съгласно чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането застраховките „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз са задължителни. В момента в Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства съществува изискване преди извършването на прегледите да се прави проверка за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Подобно изискване обаче не съществува по отношение на задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз. С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се въвежда изискване при извършването на периодичните прегледи на ППС да се представя документ за сключена застраховка „Злополука“ на пътниците – за превозните средства, с които се извършва обществен превоз на пътници. Предвижда се също наличието на сключена задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците наред със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, както и наличието на платен данък върху превозното средство да е условие за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. Предлага въвеждането на задължение председателят на комисията, извършваща прегледа, да проверява в информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредба № Н-32 данните за сключените застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците. Също така, предлага се да бъдат правени проверки и на документите за платен данък върху превозното средство. Когато липсва която е да е от посочените задължителни застраховки или не е платен данъкът върху превозното средство, преглед няма да бъде извършван. За тази цел ще бъде направена връзка между информационната система по чл. 11, ал. 3 от наредбата и базите с данни на общините на Гаранционния фонд съгласно Кодекса за застраховането.

Лице за контакт: Светлана Чаушева, директор дирекция „АПОФСД”, ИА „АА”, тел. 02/9308836, е-mail: schausheva@rta.government.bg


Дата на откриване: 23.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 6.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари