Обществени консултации

З А К О Н за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Основната цел на предложените законодателни промени е усъвършенстването на правната уредба и засилването на контрола по спазване на трудовото законодателство. С тях се осигурява по-голяма защита на работниците и служителите, както по време на действието на трудовото правоотношение, така и при неговото прекратяване.

Предлагат се нови разпоредби, които регламентират правото на бащата на отпуск по повод раждането на детето - до навършване на 15-дневна възраст на детето. Също така, се създава възможност за бащата или осиновителя, със съгласие на майката или осиновителката да ползва вместо нея отпуск след навършване на 6-месечна възраст на детето до изтичане на 315 дни. Предвижда се тези промени да влязат в сила от 1 януари 2009 година.

Засилват се санкциите за нарушаване на трудовото законодателство и се усъвършенстват процедурите по връчване на актовете за установяване на административни нарушения.


Дата на откриване: 6.6.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.6.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари