Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

С проекта на наредба в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.) в областта на свободното движение на моторни превозни средства, които са от компетенциите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Лицa за контакт: Ивайло Славейков, главен експерт в отдел ТПОППС, ИА АА, тел. 9308893, е-mail: islaveikov@rtaa.government.bg

Цветелина Илиева-Йорданова, главен експерт в отдел МД, ИА АА, тел. 9308881, e-mail: cilieva@rtaa.government.bg


Дата на откриване: 18.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари