Обществени консултации

Закон за изменение на Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.

На 28.02.2013 г. 41-то Народно събрание прие Закон за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. Законът е обнародван в „Държавен вестник” бр. 27 от 15.03.2013 г.

Предлаганото изменение е с оглед привеждане в съответствие на номерацията на параграфи 4, 6 и 9(а) в резервата.

Лице за контакт: Силвина Бъкарджиева, старши експерт в дирекция „ЕСМОП”, ИА „МА”, тел. 02/9300934, е-mail: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg.

 

 

 

 


Дата на откриване: 18.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари