Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема ”Училищен плод”, приета с Постановление № 91 на МС от 2010г.

 

Схемата ”Училищен плод” се прилага успешно в страната ни от 2010 г. Прилагането на схемата получава положителен обществен отзвук и броят на участващите в схемата нараства всяка учебна година. От 478 учебни заведения с 118 694 деца през 2010/2011 учебна година, участващи в схемата през  2012/2013 учебна година са 1 300 учебни заведения с 180 000 деца и очакваме тази тенденция да продължи. По искане на България, на база успешното усвояване на повече от 75% от финансовите средства от ЕС, за учебната 2013/2014 година на страната ни за прилагане на схемата са предоставени 2 146 000 евро, което е със 700 000 евро повече от индикативния бюджет.

Основната цел на изменението на Наредба за  условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема ”Училищен плод” е създаването на условия за участието в нея на по-голям брой деца, съответно по-пълно усвояване на средствата от ЕС. Разширява се целевата група по схемата, като се предвижда плодовете и зеленчуците да се предоставят и на децата от първа и втора група в детските градини. Наред с това се прецизират правилата за разпределението на плодовете и зеленчуците и предоставянето им на децата и учениците. Въвеждат се по-ясни правила по отношение на графика, допустимите възможности за раздаване на продуктите и техните количества за да се осигурят регулярни доставки на плодове и зеленчуци в учебните заведения. Предвидено е изискване плодовете и зеленчуците да се раздават в опаковки предпазващи ги от замърсяване. С изменението в наредбата се  уточняват и изискванията, свързани с отчетността и заявяването на плащане, като се определят документите прилагани от заявителите по схемата.

Така предложените изменения създават условия за по-ефективното прилагане на схема „Училищен плод” в България.  


Дата на откриване: 16.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 30.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари