Обществени консултации

Изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 28.12.2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Предлаганите изменения и допълнения произтичат от необходимостта за съобразяване на наредбата с чл. 115м, ал. 1, т. 12 и т. 15 от Закона за морските пространства, вътрешните  водни  пътища и пристанищата на Република България, с които на Държавно предприятие „Пристанищна      инфраструктура” е възложено правомощието да изгражда и поддържа съоръженията, обслужващи системата за контрол на движението на корабите и за информация и българската речна информационна система и правомощието да предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и да предоставя речни информационни услуги на корабния трафик.

Лице за контакт:
Мариана Минева, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, тел. 807 99 81, e-mail: m.mineva@bgports.bg.

 


Дата на откриване: 15.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 29.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари