Обществени консултации

Проект на Наредба за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба

Тази наредба урежда:

  1. професионалното кариерно развитие на дипломатическите служители;
  2. повишаването в дипломатически ранг;
  3. ротацията на служителите в дипломатическата служба;
  4. повишаването на професионалната и езикова квалификация на служителите в дипломатическата служба, включително условията и реда за признаване на владеенето и ползването на чужд език и провеждането на изпити по чужди езици;
  5. провеждането на изпит за придобиване на дипломатически ранг "аташе".


Дата на откриване: 10.6.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 24.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари