Обществени консултации

Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството

Министерство на финансите публикува Проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за счетоводството (ЗСч).

С предложения проект на ЗИД на ЗСч се постига пълно съответствие  между правото на ЕС в областта на счетоводството и националното счетоводно законодателство към настоящия момент по отношение на всички изисквания и разпоредби, които са предмет на правна регламентация в Закона за счетоводството. Предложените промени имат за цел да въведат европейските мерки, предприети за модернизиране на дружественото право и за подобряване на корпоративното управление в Общността. Измененията засягат предимно предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на независим финансов одит, независимо от счетоводната база на която изготвят своите годишни финансови отчети (национални или международни счетоводни стандарти).

Предложените промени ще имат положително практическо измерение за подобряване на корпоративното управление на българските предприятия чрез прилагането на съвременни европейски счетоводни практики.


Дата на откриване: 12.5.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.5.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари