Обществени консултации

Проект на Наредба за безопасно управление на радиоактивни отпадъци

С проекта на Наредба за безопасно управление на радиоактивни отпадъци се въвеждат изискванията на Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (OB, L 199/48 от 02.08.2011 г.). Нормативният акт въвежда и референтните нива на WENRA и изискванията на МААЕ в областта на управлението на радиоактивните отпадъци.


Дата на откриване: 28.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 10.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари