Обществени консултации

Постановление на МС за изменение на Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Проектът предвижда обединяването на функциите на дирекция „Концесии“ и дирекция „Контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”, в една дирекция. Функционалното обединяване е с цел постигане на взаимна обвързаност между дейността на двете дирекции, предвид обстоятелството, че обектите, предмет на концесия – железопътни гари,  граждански летища за обществено ползване и пристанища за обществен транспорт, сe управляват от държавните предприятия и търговските дружества.

Предложените с проекта на постановление изменения в Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са в рамките на утвърдената численост на министерството. Не се предвиждат допълнителни щатни бройки. В тази връзка, предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не се прилага финансова обосновка.

Проектът на постановление не е свързан с въвеждането на или приемането на мерки по изпълнение на актове на правото на Европейския съюз, поради което не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз. 


Дата на откриване: 28.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари