Обществени консултации

Проект на национална стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008 - 2015 г.)

В проекта на Национална стратегия по миграция и интеграция (2008 – 2015) се извеждат две основни стратегически цели – привличане на български граждани и на чужди граждани с български произход за трайно установяване или заселване в България и постигане на нова, адекватна политика по прием на граждани от трети страни – в помощ на българската икономика, както и ефективно регулиране и контролиране на миграционните процеси.

За изпълнение на стратегическите цели се предвижда съответен инстументариум, като: широка информационна кампания сред българската диаспора, укрепване на връзките й с родината, механизми за прием на чужденци на пазара на труда, интеграцията на тези чужденци в българското общество, управление и контрол на външните граници, борба с нелегалната миграция и трафика на хора, механизмите на връщане на мигрантите, вкл. доброволно завръщане, както и упражняване на ефективен контрол и регулиране на миграционните процеси.

Изтъкнати са способи, като въвеждане на браншови годишни квоти за прием на чужденци, създаване на Съвет по определяне на тези браншови годишни квоти – с участието на социалните партньори, сключване на спогодби за заетост на чужденци в Р България, изведени са единадесет принципа за интеграция на чужденци в българското общество, разгледани са общностните тенденции по миграционните въпроси, които да са ориентир за политиката през следващите няколко години като държава-член на ЕС


Дата на откриване: 4.4.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 10.5.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари