Обществени консултации

Проект на ПМС за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на МРРБ за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради

Проектът на постановление предвижда да се отпуснат целеви средства, с които ще се подпомогнат собственици в многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в проект „Енергийно обновяване на българските домове“, които нямат възможност да осигурят финансовото си участие в проекта.

Кандидатстването по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ от страна на собствениците се извършва на два етапа – подаване на заявление за интерес и подкрепа и подаване на заявление за финансова помощ и обновяване за енергийна ефективност.


Дата на откриване: 17.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 30.4.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари