Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.

Предвидените нормативни промени са част от допълнителните национални изпълнителни мерки с цел по-пълното транспониране на изискванията на Директива 2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни


Дата на откриване: 12.3.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.3.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари