Обществени консултации

Проект на закон за ратифициране на Споразумение за изменение и допълнение на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България”

Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма BUL-809-G03-Т "Укрепване на националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България е подписано на 23.01.2013 г. в изпълнение на Решение № 27 на Министерски съвет от 16.01.2013 г. Първоначалното споразумение е подписано за двегодишен период 2010-2012 г. (фаза 1) на обща стойност 3 282 695 евро (обн., ДВ, бр. 30/20.04.2010 г.).

С измененото и допълнено Споразумение за още три години 2012-2015 г. (фаза 2), Глобалният фонд ще продължи да подкрепя изпълнението на редица дейности за контрол на туберкулозата, за които не са предвидени средства от бюджета на Министерство на здравеопазването.

Одобрената от донора сума на безвъзмездна помощ общо за целия петгодишен период на Програмата (1 март 2010 г. – 15 февруари 2015 г.) е в размер на 6 659 184 евро или 13,02 млн. лева.

Основните целеви групи на Програмата и за следващите три години ще бъдат: общото население; лица, лишени от свобода; ромска общност; инжекционно употребяващи наркотици и лица с алкохолна зависимост; бежанци и лица, търсещи убежище; имигранти; младежи в риск в специализирани институции; деца на улицата и юноши, живеещи в социални заведения. Индиректни целеви групи са и контактни лица на болни с активна туберкулоза; медицински персонал в лечебните и здравни заведения; персонал в местата за лишаване от свобода.

Чрез продължаването на изпълнението на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” ще се постигне: намаляване на заболеваемостта от туберкулоза в България от 39/100,000 през 2006 г. дo 27/100,000 през 2014 г.; повишаване на относителния дял на пациентите с туберкулоза с успешен изход от лечението от 80% през 2006 г. до над 85% през 2014 г.; намаляване на относителния дял на пациентите прекъснали лечение от 6 % през 2006 г. до под 3 % през 2014 година; повишаване на относителния дял на пациентите с мултирезистентна туберкулоза с успешен изход от лечението от 40% за пациентите стартирали лечение през 2010 г. до 75% за пациентите стартирали лечение през 2012 г.


Дата на откриване: 22.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 8.3.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари