Обществени консултации

Проект на НИ на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стр. план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

 

С предложените промени се цели прецизиране на сроковете за предоставяне на документи относно прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата, съобразяване на необходимостта земеделските стопани да предоставят необходимите документи за изпълнение на ангажименти по подадени заявления за подпомагане/плащане и осигуряване на предвидима правна среда за земеделските стопани и бенефициентите с ангажименти по интервенциите в областта на околната среда и климата по линия на европейските земеделски фондове.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 8.7.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.7.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари