Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

С цел еднакво правоприлагане на европейско ниво по отношение на превозите на отпадъци от пластмаса и предвид препоръка от страна на представители на Организацията за икономическо сътрудничество е необходимо изменение на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
 
В допълнение, с проекта на НИД на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри ще се гарантира предоставянето на по-подробна информация, чрез която ще може да се проверява  спазването на ограничението по чл. 38, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците.


Дата на откриване: 8.7.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 7.8.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари