Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Проектът за изменения на Наказателния кодекс касае въвеждането Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета .


Дата на откриване: 8.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари