Обществени консултации

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на постановление предвижда вътрешно компенсирани промени в числеността на персонала в системата на Министерството на финансите. Оптимизира се числеността на персонала на дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, където се съкращават 3 щатни бройки. Целта на  оптимизирането на дирекцията е съобразено с приключването на проектите, финансирани по Програма ФАР, Преходния Финансов Инструмент и Инструмента Шенген на Европейския съюз.

От друга страна, е налице необходимост от укрепване  капацитета на Агенцията за държавна финансова инспекция в областта на планиране на последващите финансови инспекции на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, съгласно измененията и допълненията в Закона за държавната финансова инспекция (ДВ, бр. 60 от 2011 г.). За целта численият състав на агенцията се увеличава с 3 щатни бройки за сметка  на горепосоченото оптимизиране на числеността на персонала на Министерството на финансите.


Дата на откриване: 8.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 22.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари