Обществени консултации

Стратегия по заетостта на Република България 2008 - 2015 г.

Предмет на обновената стратегия е не само подобряването на функционирането на пазара на труда, но най-вече увеличаването на инвестициите в човешките ресурси, устойчивото макроикономическо развитие, генериращо повече и по-качествени работни места с цел повишаване на заетостта, производителността на труда и социалното включване.
В резултат, ще се осигурят условия за рализиране на Европейския социален модел, за социална кохезия, а също така и за устойчиво развитие в България. Действията и задачите са планирани с оглед процесите на глобализация и застаряване на населението. В обновената Стратегия е определена нова визия и стратегически цели.


Дата на откриване: 1.4.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.4.2008 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 април 2008 г. 14:31:38 ч.
Ralcheva

относно безработицата при ромите

В стратерията се отделя много място за групите в неравностойно положение, но много малко - за една конкретна такава група - ромите. Знаем, че основният контингент на бюрата по труда са ромите (основната част от продължително безработните и тези без квалификация и образование). Да се образоват роми над 35-40 годишна възраст е излишно. От години работя с такива хора (печелила съм проекти по Програмата ОСПОЗ, а наемам хора и на свободния пазар). Те не могат да управляват по никакъв начин живота си, да си разпределят получаванете средства, колкото и малко да са те, да развият елементарна спестовност и чувство за отговорност към семейството. Какво остана за друго образование или усвояване на професия. За тези хора трябва да се предвижда субсидиране на заетост за нискоквалифициран труд - не изцяло, както беше досега в горепосочената програма, но частично. За да се насърчат работодателите да ги наемат и да се развие у тях някакво отношение към труда, дисциплината, ефективността и т.н.

07 април 2008 г. 14:33:58 ч.
Ralcheva

относно безработицата при ромите

В стратерията се отделя много място за групите в неравностойно положение, но много малко - за една конкретна такава група - ромите. Знаем, че основният контингент на бюрата по труда са ромите (основната част от продължително безработните и тези без квалификация и образование). Да се образоват роми над 35-40 годишна възраст е излишно. От години работя с такива хора (печелила съм проекти по Програмата ОСПОЗ, а наемам хора и на свободния пазар). Те не могат да управляват по никакъв начин живота си, да си разпределят получаванете средства, колкото и малко да са те, да развият елементарна спестовност и чувство за отговорност към семейството. Какво остана за друго образование или усвояване на професия. За тези хора трябва да се предвижда субсидиране на заетост за нискоквалифициран труд - не изцяло, както беше досега в горепосочената програма, но частично. За да се насърчат работодателите да ги наемат и да се развие у тях някакво отношение към труда, дисциплината, ефективността и т.н.