Обществени консултации

ЗИД на Закона за нормативните актове

Проектът за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове предвижда проектите на нормативни актове, мотивите, докладите към тях, както и на справките, отразяващи обществени обсъждания, да се публикуват и на Портала за обществени консултации. Това ще повиши значително възможностите на гражданите и заинтересуваните страни за навременно информиране и предоставяне на становища по проектите на нормативните актове, изготвени в рамките на изпълнителната власт. На едно място, достъпно в интернет ще бъде възможно обществото да се запознае с всички инициативи за нормативни промени на изпълнителната власт. Повишаването на прозрачността на държавната администрация, освен в Националната програма за реформи на Република България 2012 – 2020 г. и Националната програма за развитие на Република България: България 2020, е сред основните цели на административната реформа и инициативата за открито управление.


Дата на откриване: 7.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.2.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 февруари 2013 г. 14:12:34 ч.
Ivanasen

Чудесна инициатива

Браво! Най-после да се предприеме нещо полезно. Поздравления за инициативата.

12 февруари 2013 г. 14:32:38 ч.
binoki

ЗНА

Това е една много хубава инициатива. Надявам се Народното събрание да приеме закона.

14 февруари 2013 г. 10:31:31 ч.
The Boss

Повече прозрачност

Всички проекти на нормативни актове на едно място - това е чудесно.