Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието

Промените, които се предлагат в проекта на нормативен акт, касаят изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, с което да бъде преодоляна липсата на нормативно установен ред за публикуване на списък на действащото законодателство, което не изисква последващо изменение и допълнение за въвеждане на изискванията на актовете на Европейския съюз. Очакваният резултат от прилагането на предложената промяна е всички граждани, за които се отнасят разпоредбите на дадена директива, да могат да разберат как е транспонирана директивата и къде да намерят съответното национално законодателство.


Дата на откриване: 14.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари