Обществени консултации

Проект за изменение на чл.4, ал.(1) изречение първо в Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

На основание с чл. 26, ал. 4 от Закона на нормативните актове във връзка чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, чрез настоящето публикуване Общински съвет Николаево уведомява за изготвен Проект за изменение на чл.4, ал.(1) изречение първо в Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Същият се публикува на официалната интернет страница на Община Николаево за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, считано от 08.05.2024 г.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на ОбС Николаево, п.к. 6190, Град Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 2, ст. 4 или на е-mail: obsavet@nikolaevo.net

 


Дата на откриване: 8.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Николаево
Дата на приключване: 7.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари