Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

С проекта на акт се прецизират някои от функциите на дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“.
С проекта на акт се предвижда оптимизация на числеността на персонала в ДА ДРВВЗ чрез съкращаване на около 9% от незаетите щатни бройки, което от своя страна ще осигури оптимизация на бюджетните средства за заплати с цел привличане и задържане в Агенцията на специалисти, утвърдени в съответните области на професионална квалификация.
Изпълнението на постановлението ще бъде в рамките на утвърдените бюджетни средства по бюджета на агенцията за 2024г.
Предложеният проект на акт не предвижда хармонизация с актове на правото на Европейския съюз. 
 


Дата на откриване: 7.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари