Обществени консултации

проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

Във връзка с повишения интерес към Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ (ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“), изразяващ се в увеличаване броя на приетите за обучение курсанти, студенти, кадети и курсисти, наложи извеждането на преден план на необходимостта от предприемането на дейности за модернизиране на съществуващата и изграждане на съвременна високо-технологични учебно-материалната база в училището.

Обемът и многообразието от дейности в това направление, в съчетание с съпътстващите административни процеси, все по-сложно и безпрепятствено може да бъдат ефективно планирани, координирани и контролирани от едно длъжностно лице от училището. В тази връзка, с цел повишаване на ефективността на административното и логистичното осигуряване на всички процеси в училището е необходимо, диференциране на отговорностите и задълженията на заемащия длъжността „Заместник-началник по административната част и логистиката на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

В проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се предлага, длъжността – „Заместник-началник по административната част и логистиката на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, да се раздели на две съставни длъжности: „Заместник-началник по административната част“ и „Заместник-началник по логистиката“.


Дата на откриване: 17.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 17.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари