Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи

С проекта се цели синхронизиране на Правилника за издаване на българските лични документи с промяната на Закона за електронното управление (ЗЕУ), обн. в ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г., в сила от 31.03.2024 г., съгласно която с подзаконов нормативен акт не може да бъде въвеждано задължение за доказване на факти и обстоятелства за лица или обекти, вписани в регистър, на които е предоставен идентификатор, освен ако с подзаконовия нормативен акт се изпълняват или прилагат актове на Европейския съюз. Прецизират се и разпоредби свързани с промяната на чл. 189, ал. 4а от Закона за движението по пътищата, обн. ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г. Въвежда се възможност за издаване на лична карта със срок на валидност 30 години на лица, навършили 70-годишна възраст с цел гарантиране качеството на техническите характеристики на документите и предвид пределната възраст в Република България. Също така се въвежда промяна в експресната услуга при издаване на лична карта (до 8 работни часа ), като се предвижда получаването на готовия документ да става в определени структури на МВР на територията на гр. София, което е свързано със стартирането на централизирана персонализация за този вид български личен документ.


Дата на откриване: 12.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари