Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Изготвеният проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението цели привеждане на наредбата в съответствие с настъпилите законодателни промени.

С приемането му се очаква гражданите да бъдат улеснени при заявяване на административната услуга и при получаването на издаденото удостоверение.

Срок на общественото обсъждане: 08.05.2024 г. 

Становища и коментари могат да бъдат изпращани на електронния адрес на Центъра за административно обслужване: e-mrrb@mrrb.government.bg.


Дата на откриване: 8.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 8.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари