Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас.

По отношение промените в Раздел III – ОП Общински имоти

На основание чл. 26, ал. 4, предл. второ от Закона за нормативните актове и  предвид обстоятелството, че двата обекта „Лодкостоянка Ъгъла (Бункера)” и Плувен басейн „Флора” ще бъдат готови за ползване до м. май на настоящата година, което налага своевременно определяне на цена, срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е 14 дни.

По отношение новосъздадения Раздел VIII ОП „Международен център за младежко образование, наука и култура“ (МЦ МОНК).

На основание чл. 26, ал. 4, предл. второ от Закона за нормативните актове и предвид факта, че изпълнението на проект BGLD-2.001-0002  "Създаване на Младежки международен център Бургас“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. приключва на 30.04.2024 година, поради което е необходимо да се изпълни задължението за осигуряване на устойчивост по проекта като се създаде общинско звено – второстепенен разпоредител с бюджет, срокът за предложения и становища по проекта на наредба, публикуван за обществени консултации е 14 дни.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №26, както и на следните електронни адреси: office@imoti.burgas.bgz.georgieva@burgas.bg

 


Дата на откриване: 27.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 10.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари