Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

В изпълнение на Програмата за управление на Република България за периода юни, 2023 г. – декември, 2024 г. на Правителството и по-конкретно Мярка 21.1.3. е разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. С предложените изменения и допълнения се цели постигане на по-добро административно регулиране на услугите в сектор „Туризъм“, намаляване на административната тежест за бизнеса и балансирано упражняване на справедлив и ефективен административен контрол.

Отговорно лице:

Елеонора Младенова, началник отдел "Регулаторни механизми в туристическите дейности", дирекция "Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма"

Министерство на туризма

електронен адрес: e.mladenova@tourism.government.bg

 


Дата на откриване: 21.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 22.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари