Обществени консултации

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 68 от 14.03.2024 г. прие проектна Инструкция за взаимодействие между Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 68 от 14.03.2024 г. откри процедура за обществено обсъждане на проект на Инструкция за взаимодействие между Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавната агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция за национален строителен контрол.

Мотиви:

Съгласно чл. 311, ал. 4 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), при осъществяване на контрола върху осъществяването на електронните съобщения и контрола за пускане в действие и използване на радиосъоръжения по чл. 267 от закона Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) взаимодейства с Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, и с Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Дирекцията за национален строителен контрол, в съответствие със съвместно издадена инструкция, предложена от комисията

Предвид посочената разпоредба се изготви проект на Инструкция за взаимодействие между КРС, Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), Министерството на вътрешните работи  (МВР), Министерството на отбраната (МО), Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция за национален строителен контрол (МРРБ-ДНСК), в съответствие с влезлите в сила изменения и допълнения на Закона за електронните съобщения  (изм. ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм. ДВ, бр. 58 от 2023 г.).

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg


Дата на откриване: 19.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 18.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари