Обществени консултации

Проект на Наредба за екологичните изисквания към определени продукти, предмет на обществени поръчки

Проект на Наредба за екологичните изисквания към определени продукти, предмет на обществени поръчки е изготвен в изпълнение на чл. 47а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, както и Препоръка на Съвета на ОИСР за подобряване на изпълнението на политиката по околна среда при обществените поръчки, OECD/LEGAL/0311. С наредбата се определят продуктовия обхват, минималните задължителни екологични изисквания към продуктите, предмет на обществени поръчки, които се доставят или се използват за предоставяните услуги, както и начинът на доказване на тези изисквания.


Дата на откриване: 19.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 18.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари