Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Научноизследователски институт по „Иновативна медицинска наука – Inno Med Sci“ в структурата на Медицинския университет – София

Проектът се внася по искане на ректора на Медицинския университет – София, въз основа на решение на академичния съвет на висшето училище.

Предвижда се институтът да провежда фундаментални и приложни научни изследвания в областта на медико-биологичните, медико-клиничните и медико-социалните науки. Структурата му ще включва: научен сектор по фундаментални иновативни научни изследвания; научен сектор по приложни иновативни научни изследвания; звено за научно-изследователска политика и административен сектор. Научният сектор по фундаментални, иновативни научни изследвания ще изпълнява проекти в следните научни области: онкогенетика и молекулярна патология, инфекциозни болести, генетика на социално значимите мултифакторни заболявания и редки болести.

Основният предмет на дейност на Научноизследователския институт ще е  организиране, координиране, интегриране и администриране на научноизследователска дейност по приетите приоритетни направления на МУ — София и на института, както и организиране и провеждане на учебен процес със студенти, специализанти и докторанти по профила на института.


Дата на откриване: 14.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари