Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система

Достъпът на всеки гражданин до неговото електронно здравно досие е негово право, гарантирано от Закона за здравето и от Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система. При сега действащата уредба този достъп може да се даде на всяко физическо лице, което притежава квалифициран електронен подпис (КЕП) или електронна идентификация по Закона за електронната идентификация.

Въпреки че това става безвъзмездно, изискванията за КЕП или електронна идентификация ограничават възможностите на огромната част от гражданите да достъпват своите електронни здравни записи. Тези изисквания важат и при реализиране на достъпа до досието чрез мобилното приложение  еЗдраве (мобилен достъп).

В настоящия момент под 10% от гражданите в страната разполагат със сертификати за КЕП. Това лимитира възможностите за достъп до електронното здравно досие само до една малка част от населението, което от своя страна ограничава правата на по-голямата част от гражданите.

Освен потенциалното ограничаване на правата им, лишаването от достъп не дава възможност на гражданите да контролират характера и обема на изпълнените медицински дейности, които ги засягат лично. При невъзможност да бъдат проследявани и да бъдат достъпвани данните за предоставените им медицински услуги и издаваните медицински документи, гражданите са поставени в пасивна позиция и невъзможност да защитават ефективно своите права на пациенти. От друга страна контролът на гражданите върху тази информация е най-ефективното средство и за контрол на изразходването на обществените средства.

С настоящите предложения се създава възможност практически всеки гражданин, който притежава смартфон или таблет, да осъществява мобилен достъп до своето електронно здравно досие чрез активиране на специално потребителско мобилно приложение „еЗдраве“ за достъп до електронното си здравно досие (еднократно сдвояване на досието с мобилното приложение) на мобилното си устройство.

Сдвояването може да стане по един от следните начини: лично от лицето, чрез оправомощени служители в съответната регионална здравна инспекция или районна здравноосигурителна каса по неговия постоянен или настоящ адрес, както и в офисите на „Информационно обслужване“ АД.

Сдвояването става чрез изтегляне на QR код, който се сканира в мобилното устройство на гражданина, чрез което той достъпва своето електронно здравно досие. Сдвояването чрез оправомощено служебно лице се предоставя на място и безвъзмездно.

 

Адреси за изпращане на становища и предложения:

sslavov@mh.government.bg
aognianov@mh.government.bg


Дата на откриване: 15.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 13.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 март 2024 г. 12:28:06 ч.
b.bozhanov

Разширяване на кръга от лица

По параграф 1, ал. 3 - следва да се предвиди възможност със заповед на министъра на здравеопазването да бъдат определяни и други административни органи,  лица, осъществяващи публични функции и доставчици на обществени услуги да извършват такова активиране (напр. Български пощи, личните лекари и др.). Следва да се обсъди възможността посредници за заявяване на административни услуги (по реда на ЗЕУ) да извършват и тази услуга.