Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 371 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища

С проекта на акт се предлага определянето нова минимална работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища, с което се цели да се постигне система за висше образование, която да е способна да отговори на динамиката на обществените процеси при поддържане на необходимото качество на висше образование. Висшите училища, като част от европейското пространство за висше образование, следва да се развиват не само като образователни институции, но и като научни центрове. За постигането на тази цел от особено значение е да се стимулират  младите нехабилитирани преподаватели, както и да се привличат млади и високо мотивирани хора за преподаватели във висшите училища.  

Очакваният резултат от предлагания проект на Постановление е мотивиране  заетите на най-ниската академична длъжност в държавните висши училища за задържане и развитие в академичната кариера, за прилагане на нови компетентности и методи на преподаване, както и създаване на по-добри условия за привличане на млади преподаватели. По този начин ще се създадат и условия за обновяване и развитие на академичния състав.


Дата на откриване: 12.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари