Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната

Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с ендокринни заболявания и нарушения на метаболитната обмяна. Изискват се са компетенции в областта на диагностика, профилактиката и рехабилитацията, назначаване на необходимите изследвания и консултации и тяхната интерпретация и умение да се провежда съвременно лечение.

            Причините за разработване на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 21.11.2019 г. приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната са свързани с издадени през 2023 г. решения на НСЦРЛП за включване на нови лекарствени продукти.

С проекта наредба се цели да се допълни правната регламентация на лечението на  хронично бъбречно заболяване, свързано със захарен диабет при възрастни пациенти, както и лечението на деца и юноши с нарушения в растежа поради недостатъчна секеция на растежен хормон.

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка и адекватна специфична лекарствена терапия Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност  „Ендокринология и болести на обмяната“, в частност по отношение на лекарствени продукти, включени през 2023 година.  

Адрес за изпращане на становища и предложения:  office@ncpr.bg

 

 


 

 


Дата на откриване: 13.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари