Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 8 от 2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните

 

С предложените промени се създават условия за своевременно извършване на дейностите по почистване, дезинфекция и дезинсекция на засегнатите животновъдни обекти и предотвратяване на възможността от разпространение на заразното заболяване.

Въвеждат се също и минимални реквизити, които следва да съдържат договорите, които се сключват между съответната областна дирекция по безопасност на храните и физическите и юридическите лицата, които извършват тези дейности в обектите.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 AKovacheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 11.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари