Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на районен център за трансфузионна хематология

Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

С цел трайно и устойчиво решаване на въпроса за осигуряване на достатъчно количество кръв и кръвни съставки, необходими на лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Бургас, с постановление на Министерския съвет се създава Център за трансфузионна хематология със седалище – Бургас. С настоящия проект на правилник се определят неговият териториален обхват на дейност, а именно - област Бургас, както и числеността му.

Териториален обхват

В момента  област Бургас се обслужва от Центъра за трансфузионна хематология – Стара Загора, което отнема време за осигуряването на кръв и кръвни съставки. Разстоянието между Районния център за трансфузионна хематология – гр. Стара Загора и лечебните заведения за болнична помощ – потребители на кръв и кръвни съставки от област Бургас създава сериозен проблем по отношение на бързината на обслужването на пациентите.

За осигуряване на кръв и кръвни съставки се осъществява транспорт от Стара Загора, в следствие на което поради огромното потребление на кръвни съставки и невъзможността взетата кръв да се обработи на място, се губят 3-5 дни и се стига до недостиг на същите. Над 90% от болните, които се нуждаят от по-големи количества еритроцитен концентрат получават само един. А след това чакат с дни за следващите количества. Често това води до отлагане на операции. При съществуващата организация е невъзможно да бъдат осигурени всички болни с цялото количество необходими биопродукти на момента, като причината за това е само и единствено големият интервал от вземането на кръвта до получаването на продукта, а то се дължи на липсата на производство на място.

На територията на област Бургас функционират 22 лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП), а на територията на останалите области, обслужвани от РЦТХ – Стара Загора (Стара Загора, Сливен и Ямбол) са общо 24. През последните няколко години в Бургас са разкрити   нови лечебни заведения, като значително е увеличен броят на хирургическите и реанимационни легла с мащабна оперативна дейност и с високоспециализирани медицински дейности, което засилва още повече съществуващия дисбаланс при за осигуряване на достатъчно количество кръв и кръвни съставки.

Със създаването на РЦТХ – Бургас ще се скъси интервала от вземането на кръвта до готовия продукт до 6-8 часа, вместо 3-5 дни, ще намали интервала за изпълнението на специалните поръчки за бебета на 8-я час, а не на 3-ти - 5-ти ден и цялото количество плазма ще се преработи до прясно замразена плазма (ПЗП) и ще стига до пациентите.

 

Адреси за изпращане на становища и предложения: 

vignatova@mh.government.bg;

akozareva@mh.government.bg


Дата на откриване: 1.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 30.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари