Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

С проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.) ще се постигне пълноценно регламентиране на дейностите по осигуряване на българските граждани на спешна медицинска помощ с транспорт по въздуха и ангажиментите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха в тази връзка.

 

Адреси за изпращане на становища и предложения:
estancheva@mh.government.bg
akozareva@mh.government.bg


Дата на откриване: 29.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 29.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари