Обществени консултации

Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни (обн., ДВ, бр. 9 от 2015 г.)

Наредба № 2 от 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни (обн., ДВ, бр. 9 от 2015 г.) е издадена на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г. и отм., ДВ, бр. 52 от 2020 г.) и е съгласувана с министъра на земеделието и храните. С наредбата са уредени максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни. 


Адреси за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 24.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари