Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

Предложените изменения и допълнения са с цел привеждането на наредбата в съответствие с изискванията на Закона за движението по пътищата, Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Инструкция № 3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. В цитираните нормативни актове са въведени изискванията на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на превозни средства.

В предложения проект е регламентирано:
- отпадането на подкатегориите за управление на МПС;
- въвеждане на новите категории за управление на МПС - категория АМ и А2;
- отпадането на съществуващите към настоящия момент категории за управление на МПС, М и Ттб;
- обучението за придобиване на права за управление на тролейбус;
- обучението за придобиване на права за управление на състав от моторно превозно средство от категория В с ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава не надвишава 3500 kg.
 
Друга част от измененията и допълненията са свързани с публикуваната на 20.11.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз Директива 2012/36/ЕС от 19 ноември 2012 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на превозни средства. В директивата са определени някои нови изисквания към превозните средства, които ще бъдат използвани за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС след 31.12.2013 г. Изискванията към превозните средства, използвани за извършване на обучение за придобиване на правоспособност са еднакви с изискванията към превозните средства за провеждаен на изпитите. Във връзка с това в предложения проект на наредба са въведени изискванията към превозните средства така, както са определени в Директива 2012/36/ЕС.
 
Лице за контакти:
Славка Андреева;
Началник на отдел в дирекция „Пътни превозни средства”;
Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация";
Тел.: 02/930 8837;
E-mail: s_andreeva@rta.government.bg.


Дата на откриване: 30.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 12.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари