Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

От 31 март 2024 г. влиза в сила промяна в Закона за електронното управление, съгласно която отпада възможността административните органи да изискват от лицата представянето на удостоверителни документи за доказване на факти и обстоятелства, които са налични в регистри и могат да бъдат набавени по служебен път. В тази връзка се предлагат промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) и в текста на Приложение № 18 към чл. 27 от НПОПДОО, на основание на които при подаване на заявление-декларация по образец съгласно Приложение № 18 към чл. 27 от НПОПДОО за изплащане на неполучено парично обезщетение и/или помощ от наследници на починало правоимащо лице, отпада изискването за представяне на удостоверение за наследници. В този случай само административният орган - съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, се задължава служебно да набави необходимата информация относно наследодателя и кръга на неговите наследници.

С промени в КСО е изменено наименованието на обезщетението за отглеждане на малко дете и е регламентирано ново право на бащата (осиновителя) на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. В тази връзка се предлагат промени в Приложение № 18 към чл. 27 от НПОПДОО, чрез които се прецизира наименованието на обезщетението по чл. 53 от КСО за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и се включва новият вид обезщетение за бащите по чл. 53ж от КСО.

 


Дата на откриване: 16.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари