Обществени консултации

Проект на Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити

С предложения проект на Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити (ЗЛОККК) се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2021/2167 на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС (Директива (ЕС) 2021/2167, Директивата). Основната цел на Директивата е хармонизация на мерките и правилата за разрешаване на проблема с високите равнища на необслужвани кредити и предотвратяването на тяхното бъдещо натрупване. Предвид взаимосвързаността на банковите и финансовите системи в ЕС, съществуват значителни рискове от разпространяване на отрицателните последици за икономическия растеж и финансовата стабилност сред отделните държави членки.

Предложените в законопроекта мерки са насочени към преодоляване на проблемите с необслужваните кредити посредством развитие на стабилен вторичен пазар, позволяващ усвояване на излишъка от необслужвани кредити от кредитните институции, създаване на по-добри условия за трансграничното прехвърляне на необслужвани вземания по кредити, както и осигуряване на високи нива на защита на интересите на кредитополучателите. 

Отговорна дирекция:Регулация на финансовите пазари
E-mail:rfp@minfin.bg

 


Дата на откриване: 9.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 
17 февруари 2024 г. 23:48:48 ч.
Emil Alexiev

бележка по предложената разпоредба на чл.35, ал.4, т.3

По отношение на предложената разпоредба на чл.35, ал.4, т.3 следва да се има предвид следното:

Не е възможно към купувачите на кредити да се прилагат разпоредбите на глава шеста от Закона за защита на потребителите. Глава шеста от ЗЗП урежда неравноправни клаузи в договори на търговци, сключени с потребители, които не са били предмет на индивидуално договаряне.

Разпоредбата на чл.35, ал.4, т.3 от проекта на закон съдържа изисквания към купувачите на кредити, които сключват договор с продавач на кредит (кредитна институция). При този договор, и двете договарящи се страни са търговци. Не е възможно да се прилагат разпоредбите на глава шеста от ЗЗП, която регламентира неравноправни клаузи на договори между търговци и потребители, при това, които не са били предмет на индивидуално договаряне. Предложената разпоредба няма да се прилага, поради противоречине със Закона за защитана потребителите и поради противоречие с Директива 93/13/ЕИО за неравноправни клаузи в договори, сключени с потребители..

Предвид горното, е необходимо в разпоредбата на чл.35,ал.4, т.3 на проекта на закон да се заличат думите „…на глава шеста от Закона за защита на потребителите“.

19 февруари 2024 г. 23:10:44 ч.
Aziti

Аутсорсинг на "мръсната работа"

Eдно е да даваш пари, друго е да трябва да си ги търсиш обратно... Просто позволяваш на трети с професионален аут.опит в областта на икономиката, правото и или финансите,  да предприемат "подходящи мерки". Моля дефинирайте и избройте подходящи мерки и ограничете мерките в случай, че! Къде е границата, какво е табу и не трябва да се разрешава?!

Кога се практикува саламова тактика в стил ту даваш морковче в неотложни случаи, ту биеш с тоягата в разумни срокове и после бягаш?!

Моля не разрешавайте тази "модерна лицензирана професия" в България, отворена за външни лица от страни макар и от държави членки. Който е дал кредит, той да си ги търси обратно. Това е част от риска му и да си е правил сметкаТА, че като каже А, може да му се наложи да каже и Б, или В и да не разваля морално.прехвърля топката на трети, защото не му се иска да развали своята репутацията, да изцапа своите ръцете, да му се налага да свали белите си ръкавички, с които гали главите на децата си, и след това ляга да спи спокойно. Да си е направил оценката на риска предварително, да си поеме риска и да си свърши мръсната работа САМ.

А какво става, когато едните искат да играят комбина с другите и имат ясна крайна цел?!

След последните събития според мен не е времето да се дискутира такъв закон точно сега. Първо направете анализ на манталитета на професионалистите в областта на икономиката, правото и финансите и тогава поемете отговорността да им поверите тази задача!

 

20 февруари 2024 г. 08:31:23 ч.
Aziti

Предпоставки за успешен семеен бизнес по чл. 8

Относно изисквания към лицата, обслужващи кредити

 

Според чл. 8 ал. 8 т.3

те трябва да са специалисти с ОПИТ в областта на икономиката, правото и финансите

Това, че имам ЕООД и съм специалист в правенето на домашна лютеница по бабина рецепта и продаването на пазара на сергия, прави ли ме специалист в областта на икономиката?! Това достатъчно ли е за да имам правото, да обслужвам кредити. На пазара съм се запознал с доста хора, имам доста контакти, знам кой колко лютеница си похапва, кой я мажи на филия, коя я яде с кебабчета итн

За да са успешни хората на алъш вериша с кеша е хубаво да имат и контакти, най-добре индиректно през трети лица  или от миналото, до секретни данни-компромати.

Мисля, че в чл. 8 ал. 8 т. 3 може да се добави и опит в държавната и общинска администрация или родствени връзки с работещи в държавната и общинска администрация. 

 

Добре е, че не изисквате диплома за юридическо или икономическо образование, те и без това голяма част от тях са купени като стока на пазара - който има пари получава, който няма само гледа.

Нищо не споменавате за моралните качества на хората, които ще получат китапа.лиценза. Коя професия днес гарантира някакви морални качества?! Може би трябва да отворите лицензите и за учители и лекари, попове и занаятчии/ремонта.джии, бивши държавни служители отбити от хранилката?!  Особено за онез, които са развили добри бизнес умения в многогодишната си практика пренебрегвайки морала.

 

Ще имат ли право лицензираните да дават след време като забогатеят и те кредити или ще им забраните?! Какво е предвидено да е позволено на практикуващите да правят със спечелените СИ от бизнес пари - да ги пренасочват за (държавна) благотворителност - да ги вземат от неудачниците и ги дават на хора с потенциал?!

 

Моля вижте как функционира една модерна кредитна система на обществен принцип. Moля в парламента да поканите някой да обясни както на властимащите така и на гражданите, как функционира например GLS Gemeinschaftsbank и да Ви/ни настрои на вълна sustainable living

20 февруари 2024 г. 11:23:17 ч.
Aziti

Оценка на риска

Може ли да напавите една оценка на риска за озаконяване на порочните практики от настоящия момент и тяхното прокламиране за нормалност.

 

Какво иска ЕК - да се реши проблемът с високите равнища на необслужвани кредити и предотвратяването на тяхното бъдещо натрупване. Тук има две страни едните дават кредит, другите взимат кредит. Би трябвало да се създаде win.win.ситуация в която и двете страни печелят чрез въвеждане на трето лице, което и то трябва да спечели. Как може да се постигне това?!

Кредите се дават на юридически и на физически лица. Мерките и механизмите трябва да бъдат за едните и другите различни.

При юридическите лица новото/трето лице, което купува кредита, трябва да се опита не да разпродаде имуществото и ресурса на юридическото лице и да го доведе до фалит, а да направи анализ на фирмената дейност, да направи фирмата конкуреноспособна и да подпомогне развитието на дейността, запазването на работните места, и от обновяването и рестарирането на дейността, да се генерират нови приходи, от които третото лице да си вземе парите обратно. Целта не е третото лице да се включи като ликвидатор, а като реформатор.

При физическите лица новото/трето лице, което купува кредита, трябва да се опита не да разпродаде имуществото и ресурса на физическото лице и да го доведе до фалит, просешка тояга и да го изхвърли на улицата, а да направи анализ първо на психическото здраве (включително комарджийски зависимости) и на професионалните умения. Третото лице да помогне на закъсалия да си намери подходяща работа според неговите възможности и да направи дългосрочен план за връщане на кредита, да му гарантира условия на живот и спокойствие, за да може да упражнява трудова дейност, от която да може и да връща своите задължения. При нужда да заплати курс за квалификация, да намери работодател и да помогне за скючиването на трудов договор. 

С две думи третото лице, което се включва като посредник/медиатор между кредитната институция и кредитополучателя, е един вид социално предприятие в обществен интерес. итн итн

Всичко друго е просто едно озаконяване на моментото положение и даване на възможност например на едни алчни новобогаташи да спят спокойно на мека пухена възглавничка И в бъдеще.

Сега ми цитирайте във доклада Ви на въздействие и в новия Ви закон къде сте написали нещо в стила на гореизложеното и коя вратичка в закона би позволила да се случи нещо подобно от горенаписаното?! Ако не намирате, бих Ви препоръчала да премините курс за квалификация преди да преработвате документа, а не след това. За съжаление умения в преводаческа дейност, не са достатъчни за изготвянето на такъв документ.

20 февруари 2024 г. 14:43:00 ч.
Aziti

Лицата, обслужващи кредити и купувачи на кредити от страни членки

Ако решите да вмените на лица, обслужващи кредити и купувачи на кредити, социални функции, то трябва да гарантирате, че и лицата, обслужващи кредити и купувачи на кредити от страни членки също ще спазват същите правила като българските лица, обслужващи кредити купувачи на кредити. В този смисъл трябва да има специални изисквания към тях като познания на български език на ниво С1/С2, за да могат да комуникират свободно със своите клиенти, да познават българския манталитет, култура и история, например да се явят на изпит подддобен на изпита за българско гражданство и други подобни защитни механизми.

22 февруари 2024 г. 08:21:40 ч.
Aziti

Назначаване на проверка за включване на трето лице (купувач на кредита)

Моля да бъде предвидено инициирането на проверка, която да установява в конкретен случай дали е нужно или дори неотложно включването на трето лице (купувач на кредита) 

Проверкат може да се инициира по желание на

- кредитополучателя

- кредитодателя

- работодателя

- Агенцията за закрила на децата

- близки на кредитополучателя

- общината

- други, които прецените

Но защо от общините?! Ако една общината планира двугодишен ремонт и застрашава бизнеса на продавачи и предлагащи услуги за дълъг период от време, то последните са в риск, ако имат дългогодишни кредити и разчитат единствено и само от приходи реализирани на мястото, на което ще се прави ремонта. Общината да се яви гарант и да се включи активно  в предоговарянето на кредити на бизнеса. Кагато очаква бизнесът да плащат данъци на общината, то тя може да покаже далновидност, загриженост и друг вид отношение към своите данъкоплатците, техните служители и семейства... 

22 февруари 2024 г. 09:01:59 ч.
Aziti

Лицензиране плюс сертифициране/специализиране на трети лица, купувачи на кредити

Според представените дипломи и професионален опит лицата, които искат да се лицензират като купувачи на кредити, да имат възможност да заявяват в каква сфера и с какъв тип клиенти предполагат, че ще могат да работят успешно за разрешаване на проблема с високите равнища на необслужвани кредити и предотвратяването на тяхното бъдещо натрупване. Моля да педоставите листа с "видовете" клиенти, както и типичните им симптоми при задлъжнялост.

 

В регистъра с лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити изрично да се споменава специализацията - с какъв тип клиенти биха искали да работя и биха били успешни. 

Моля да направите анализ на моментното състояние на задлъжнялите кредитополучатели и да категоризирате определени групи, които са били застрашени от трупане на високи равнища на необслужвани кредити до момента и се очаква да са застрашени и в бъдеще, както и да предвидите тенденциите в "бранша". Моля да правите разлика между причина и следствие/симптоми - причини като например браншова/държавна/eвропейска политика и налагане на постоянно сменящи се нови правила, опит за запазване на конкурентоспособността и или изискванията към качеството, липса на адекватна държавна защитна политика и преходни механизми, липса на образование, липса на квалификация, податливост на манипулация и реклама, липса на гъвкаваст и устойчивост/издръжливост (resilient), липса на финансова грамотност, опит за запазване на стандарт на живот и или обществено положение итн vs. странички последствия/симптоми като алкохолизъм, наркомания, комардийство, телемания, клептомания, хранителни разстройства, порив за "професионално" учене цял живот, доквалификация и преквалификация, умишлено пълнене на главата с нова и ненужна информация итн

Кой може да го направи горното проучване?! Завършили висше образование, които освен да възпроизвеждат.превеждат, могат и да мислят и да творят. За това са нужни основни методологични познания, умения по математика и статистика, като и умения за анализиране и интерпретиране."превеждане" на данни.