Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски

 

С предложените промени в Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски се увеличават възможностите за отглеждане на свине от тази порода, премахват се ограниченията за клане на животните в кланици разположени на територията само на определени области. Цели се създаване на условия за съхранение на породата, създаване на тенденция за постепенно увеличение на броят на отглежданите животни и подобряване на мерките за биосигурност в обектите.

 

Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 AKovacheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 9.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари